Klanttevredenheidsonderzoek 2021

Door geleidelijke groei van Het Houvast blijven de hoge rapportcijfers van het klanttevredenheidsonderzoek mooi stabiel over de jaren.

Jaar

Rapportcijfer

Respons N

Respons %

2014

8,6

8

83

2015

8,5

15

83

2016

7,9

18

67

2017

8,5

16

42

2019

8,5

46

90

2021

8,8

48

76

Rapportcijfer ontvangen ondersteuning
 

Algemene Conclusies

Bij het eerste Quality Qube cliënttevredenheidonderzoek bij Het Houvast in 2014 waren er in totaal 9 cliënten die ondersteuning ontvingen. De tevredenheid met de ondersteuning lag toen opvallend hoog. Er werd destijds de conclusie getrokken dat onder meer de kleinschaligheid, de werkwijze met kernteams en ‘nieuwigheid’ van de organisatie tot de hoge waarderingen leidden. Inmiddels is het Houvast gegroeid naar een organisatie waar met 39 begeleiders ondersteuning wordt geboden aan 63 cliënten. Desondanks blijft de tevredenheid van zowel cliënten als medewerkers zeer hoog liggen; bij de cliënten momenteel op het hoogste niveau met een gemiddeld rapportcijfer van 8,8 voor de algemene ondersteuning. Het Houvast lijkt door het werken met kernteams vast te kunnen houden aan het gevoel van kleinschaligheid en nabijheid voor de cliënt.
 

Volledige rapport: Quality Qube onderzoek 2021

Klanttevredenheidsonderzoek 2021