Klanttevredenheidsonderzoek 2019

Door geleidelijke groei van Het Houvast blijven de hoge rapportcijfers van het klanttevredenheidsonderzoek mooi stabiel over de jaren en dat terwijl de respons sterk is toegenomen! 

Jaar

Rapportcijfer

Respons N

Respons %

2014

8,6

8

83

2015

8,5

15

83

2016

7,9

18

67

2017

8,5

16

42

2019

8,5

46

90

Rapportcijfer ontvangen ondersteuning
 

De positieve uitslagen van het onderzoek zijn terug te zien binnen de organisatie. Er is sprake van een groot commitment, bevlogenheid, passie en positieve energie bij medewerkers, dit draagt bij aan een zeer positieve sfeer in onze organisatie. Dit alles draagt bij aan een toename van kwaliteit van leven en mooie ontwikkelingen in het leven van cliënten.

Volledige rapport: Quality Qube onderzoek 2019 

Klanttevredenheidsonderzoek 2019