Kwaliteitskader VGN

Wat is goede zorg? Hoe werkt het Houvast precies en hoe sluit je aan bij cliënten?

In dit kwaliteitsrapport willen we laten zien hoe we werken en wat het Houvast nu precies het Houvast maakt.

 

Samenvatting kwaliteitsrapport 2023

 

Verslag Visitatie Sterk Huis 2023

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitskader VGN