Kwaliteitskader VGN

Het Houvast is een organisatie die een plek biedt waar (jong) volwassenen zich thuis voelen, gesteund worden en serieus worden genomen. Maar doen we dit goed? In het kwaliteitsrapport 2018 beschrijven we hoe we dit doen.

Wat is een kwaliteitsrapport?

Een kwaliteitsrapport is een analyse die je maakt over hoe je de ondersteuning aan cliënten biedt. Wat gaat goed en wat kan beter? En als het beter kan, wat gaan we dan doen?
Bij het Houvast hebben we het kwaliteitsrapport geschreven aan de hand van het landelijke kwaliteitskader gehandicaptenzorg van de VGN. Dit houdt in dat we kijken naar een aantal bouwstenen:
 
Bouwsteen 1: de zorg rondom de individuele cliënten. Dit gaat onder andere over hoe we ondersteuningsvragen vastleggen in het dossier en of we cliëntgericht werken.
Bouwsteen 2: de cliëntervaringen. Dit deel beschrijft wat de resultaten zijn van het cliëntervaringsonderzoek.
Bouwsteen 3: de teamreflectie. Dat is een bijeenkomst met cliënten, begeleiders, directie en andere betrokkenen waar samen is gekeken hoe het nu gaat met de kwaliteit en wat beter kan.
 
Vanuit deze bouwstenen hebben we een kwaliteitsrapport geschreven. Dat rapport hebben we later besproken met een collega-instelling (Stevig). Zij hebben in een visitatie gekeken wat ze van het rapport vonden.
 

Wat is ons beeld van de kwaliteit

 
Bouwsteen 1: we werken volgens de wensen van de cliënten en schrijven deze wensen ook op in het begeleidingsplan. Tijdens een jaarlijkse toetsing door het Keurmerkinstituut (de ISO voor de zorg-toets) bleek dat we dat ook echt doen. Wat we nog willen verbeteren is:
  • Het kwaliteitshandboek extra onder de aandacht brengen bij begeleiders
  • Extra aandacht voor werken met risico’s in de zorg, onder andere door elkaar scherp te houden op het melden van incidenten  
Bouwsteen 2: naast dat we dagelijks toetsen bij cliënten of we het goed doen, hebben we ook een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek van QualityQube. Dat is een vragenlijst over de ondersteuning en de begeleiders. Uit dat onderzoek kwam in 2018 dat cliënten de ondersteuning gemiddeld een 8,7 geven. Voor 2019 willen we gaan kijken hoe we beter de resultaten van dit onderzoek met cliënten kunnen bespreken. Verder willen we bij alle cliënten eind 2019 dit onderzoek opnieuw uitvoeren.
 
Bouwsteen 3: Uit de teamreflectie kwam het beeld dat de visie van Het Houvast op de ondersteuning in de praktijk ook zo uitgevoerd wordt. De ruimte is er om elkaar aan te spreken op het handelen en dat gebeurt ook. Voor 2019 gaan we een aantal verbeterpunten inzetten:
  • Nieuwe manier van jaargesprekken met begeleiders
  • Inzetten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
  • Project samen met het zorgkantoor om te kijken of een begeleidingsplan bij een aantal cliënten echt nodig is.
  • Zorgen dat het Houvast niet te groot wordt
  • Cliënten die dat willen kennis laten maken met begeleiders van de Houvasttelefoon
  • Extra aandacht voor de vraag van sommige cliënten naar praktische hulp in en om het huis
 

Visitatie:

Collega’s van zorgorganisatie Stevig waren tijdens de visitatie positief over Het Houvast en het kwaliteitsrapport. Ze hebben het rapport gelezen maar ook gesproken met cliënten, begeleiders en de directie. Op een aantal punten kunnen we het rapport sterker maken, zoals meer beschrijven wat nu het specifieke van het Houvast is. Ook kunnen we meer beschrijven hoe bepaalde zaken, zoals het rapport en de kwaliteitsaudit, met elkaar samenhangen. De verbeterpunten nemen we mee in het volgende kwaliteitsrapport.
 
Het volledige rapport: Kwaliteitsrapport 2018