Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019

Ook dit jaar weer mooie resultaten gekomen uit onderzoek medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit Het Houvast 2019.  In totaal zijn er 37 vragenlijsten ontvangen en verwerkt wat een mooi responspercentage is van 90%.

Gemiddelde scores per gemiddelde:

  • Werktevredenheid: 9.1
  • Rolduidelijkheid: 8,8
  • Vertrouwen in samenwerking: 9
  • Ervaren autonomie: 9,6
  • Balans: 7,6
  • Veiligheid: 9,8

Algemene conclusie Wil Buntix, maker en onderzoeker van het rapport:

In het team van Het Houvast liggen de scores in 2019 voor elke
verklaring van werktevredenheid wederom beduidend bovengemiddeld.
De uitkomsten scoren op elke indicator hoger dan het brancheprofiel
(Branchemagazine Gehandicaptenzorg, Effectory, 2014). Daarenboven
liggen de gemiddelde scores op 'rolduidelijkheid', 'vertrouwen in
teamsamenwerking', 'ervaren autonomie' en 'balans' een tiende punt
hoger dan in het onderzoek uit 2017.

Volledig rapport: Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019