Begeleiding à la carte

In februari dit jaar hebben we gereageerd op de oproep van de minister van VWS om samen met cliënten van Het Houvast, hun naasten en zorgmedewerkers een voorstel in te dienen waarin Het Houvast beschrijft welke oplossing voor persoonsgerichte zorg een bijdrage kan leveren aan vernieuwing in de zorg.

Johan, Judith en Katrien hebben 15mei een ‘pitch’ gegeven op het Congres Volwaardig Leven voor een volle zaal met aandachtige zorg verlenende en verkrijgende luisteraars. In de pitch is er een kijkje gegeven in de unieke visie en werkwijze van Het Houvast.

Al snel kregen we een uitnodiging om 1 juli deel te nemen aan de kick-off bijeenkomst. Hier hebben Katrien en Marc het concept van Het Houvast gedeeld en uitgebreid besproken met aanwezige ministers en andere zorgverleners.

De met passie overgoten pitch en gesprekken hebben geleid tot deelname aan het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. De komende 2 jaar worden we ondersteund om eigentijdse oplossingen voor persoonsgerichte zorg te verspreiden en ontwikkeling van praktische kennis voor medewerkers van andere zorgverleners te verstevigen.

Begeleiding à la carte