Ervaringsdeskundige aan het woord

Vanaf 1-1-20  is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht.

Cathy is als ervaringsdeskundige benaderd door Zorgbelang een korte film te maken over deze wet en hoe deze wet de positie van cliënten moet versterken. 

Hieronder het indrukwekkende verhaal van Cathy.

Cathy heeft op Youtube Adviespunt Zorgbelang nog meer filmpjes waarin ze ons meeneemt in haar verhaal. 

Website Adviespunt Zorgbelang

informatie over Wet zorg en dwang: Website Wzd