Directeur langdurige zorg (VWS) en directeur VGN zijn 15 maart op werkbezoek geweest bij Het Houvast.

Om zich te laten inspireren op aantal thema's zoals:

- Het Houvast biedt een vernieuwend aanbod voor mensen met en LVB en hoog zorgzwaartepakket. Hoe doe je dat?


- Arbeidsmarktproblematiek: Hier lijkt Het Houvast geen last van te hebben. Hoe heeft Het Houvast het voor medewerkers geregeld en hoe komen ze aan voldoende medewerkers?


- Waar kan Het Houvast samen met Ministerie van VWS en VGN optrekken in het verder opschalen van Het Houvast concept?


Het was voor allen een inspirerende middag en de verbinding is voor de toekomst met elkaar gemaakt.

Directeur langdurige zorg (VWS) en directeur VGN zijn 15 maart op werkbezoek geweest bij Het Houvast.