Het Houvast begeleidt organisaties bij het opstarten en inrichten van meer passende zorg voor volwassenen met een intensieve ondersteuningsvraag. Lees hier meer over onze visie, aanpak, de voordelen en hoe u onze aanpak zelf kunt implementeren.

De Houvast-aanpak: wonen met steun

Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en een hoger zorgzwaartepakket is geclusterd wonen bij een zorginstelling vaak de enige keuze. Terwijl bij elkaar wonen voor sommige cliënten niet past. De Houvast-aanpak biedt voor een deel van deze doelgroep een verrassend passend persoonsgericht alternatief. 

Verrassend passend

Met de Houvast-aanpak ontvangen cliënten begeleiding op hun eigen plek in de maatschappij - het zogeheten Volledig Pakket Thuis (VPT). Binnen de aanpak helpt Het Houvast bij individuele huisvesting en krijgen mensen begeleiding van een eigen kernteam. Het Houvast is voor de cliënt beschikbaar vanuit een oplossingsgerichte en laagdrempelige manier van werken. Vanuit de gedachte dat de zorg naar de cliënt toekomt. Regie en zeggenschap bij de cliënt, maatwerk voor iedereen.

Meer tevreden cliënten en medewerkers met de Houvast-aanpak

Het Houvast is ambassadeur van de Houvast aanpak voor andere VG-zorgorganisaties en heeft een werkwijze ontwikkeld om de Houvast manier van werken over te dragen. Zo kunnen meer cliënten profiteren van deze aanpak. Met visie, ondernemende inslag en ervaring in de zorg, helpt Het Houvast zij andere organisaties én hun cliënten aan ondersteuning op maat. 

Onze aanpak zelf toepassen?

Onze aanpak zelf toepassen?

Wilt u weten hoe u met onze verrassend passende aanpak uw cliënten meer regie over eigen leven kunt geven? Het Houvast begeleidt organisaties bij het opstarten en inrichten van meer passende zorg binnen hun eigen organisatie. We delen onze kennis over de aanpak en succesfactoren. Daardoor ontstaat bij u ruimte om het anders te doen. Eenvoudiger, leuker en makkelijker voor uw medewerkers en cliënten. Lees meer over onze verrassend passende principes.

 

Vragen over de Houvast-aanpak 'verrassend passend' binnen uw eigen organisatie? Neem dan contact op. 

Mail ons

Wilt u een client aanmelden voor plaatsing binnen onze organisatie?

Geef dan hier de gegevens door.

 

 

  

Zinnige zorg

HetHouvast heeft het predicaat Zinnige Zorg gekregen van VGZ. Dit predicaat wordt gegeven ter stimulering van vernieuwende initiatieven die betere zorg opleveren voor de klant en die de druk verlagen op medewerkers en budget. Initiatieven die de zorg in Nederland beschikbaar en duurzaam betaalbaar houden.

Lees meer hierover VGZ/zinnige zorg in de praktijk.

Zinnige zorg